Đất chính chủ

X Đất chính chủ không có nhu cầu sử dụng cần bán X Cách TT.Kiến Đức...